“Лесни Уроци” – Документална прожекция №2

fullimagename


12 Ноември 2020 г., Пловдив
Максимум 15 души с предварителна регистрация тук


„ЛЕСНИ УРОЦИ” – документален филм
12 Ноември 2020 г.
19:00-21:00
Кафене “Пейка”, Пловдив
Максимум 15 души с предварителна регистрация тук


ИМЕ: ЛЕСНИ УРОЦИ
ДАТА: 12/11/2020
ВРЕМЕ: Прожекцията започва в 19:00 ч.
Продължителност: 78 минути

ЗА ФИЛМА:
Цветен, унгарски документален филм
Оригинално заглавие: Лесни уроци
Година на производство: 2018
Режисьор: Доротя Зурбо
Възрастна оценка: Не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст
Дистрибутор: Elf Pictures

Трейлър (Английски език):
https://www.youtube.com/watch?v=Oh-neo6ayj4&t=10s

ОПИСАНИЕ:
Лесни уроци е история за интеграцията на седемнадесетгодишно сомалийско момиче бежанка в Унгария. Кафия пристига сама в Унгария, заживява в детски дом в Будапещ и се подготвя за завършване на гимназия. Чрез интимни микроситуации филмът показва как сомалийско момиче се разделя на ръба на зряла възраст с почти всичко, което е било важен елемент от нейната детска идентичност и модели у дома, за да започне нов живот в Европа.
Световната премиера на документалния филм Dorottya Zurbó (Децата на манастира) се проведе в състезателната програма на раздела Седмица на критиката на престижния филмов фестивал в Локарно.

КИНО ВЕЧЕРИТЕ:
Каним Ви да се присъедините веднъж месечно с към ново филмово събитие заедно с
KineDok – международна алтернативна организация за творчески документални филми, Activist38 – основаната от жени филмова компания от България
Пейка Кафене и Фондация Смокиня
Изборът им е фокусиран върху работата на източно европейски независими режисьори с увлекателно съдържание и гъделичкащи мозъка теми, целящи да дадат подбудят интересни дискусии.

Заради COVID19 ограничения, можем да приемем до 15 души. Ако искате да си запазите място го направете през този линк.
Следвайки указанията за безопасност, ви каним да носите своята маска, да държите социална дистанция от 2 метра и да останете вкъщи, ако не чувствате в добро здраве.

ENGLISH

NAME: EASY LESSONS
DATE: 12/11/2020
TIME: The screening starts at 19:00.
Duration: 78 minutes

ABOUT THE MOVIE:
Colourful, Hungarian documentary
Original title: Easy lessons
Year of production: 2018
Director: Dorothy Zurbo
Age rating: Not recommended for children under 12 years of age
Distributor: Elf Pictures

Trailer (English): https://www.youtube.com/watch?v=Oh-neo6ayj4&t=10s

DESCRIPTION:
Easy Lesson is a story about the integration of a seventeen years old Somali refugee girl into Hungary. Kafia arrives alone in Hungary, lives in an orphanage in Budapest, and is preparing to finish high school. Through intimate micro-situations, the film shows a Somali girl parting on the brink of adulthood with almost everything that was an important element of her childhood identity and models at home to start a new life in Europe.
The world premiere of the documentary Dorottya Zurbó (Children of the Monastery) took place in the competition program of the Critics’ Week section of the prestigious Locarno Film Festival.

CINEMA EVENINGS:
We invite you to join once a month with a new movie event along with
KineDok – an international alternative organization for creative documentaries,
Activist38 – female-founded film company from Bulgaria
Peyka Cafe and Smokinya Foundation
Their selection focuses on the work of Eastern European independent directors with engaging content and brain-tickling topics designed to spark interesting discussions.

Because of COVID19 Restrictions, we can accommodate up to 15 people. If you want to save a spot, please do so by registering on via this link.
Following the safety instructions, you can bring your own mask, keep a social distance of 2 meters, and stay at home if you do not feel good.


Find us also at:

https://www.youtube.com/channel/smokinyafoundation
https://vimeo.com/smokinya
https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.instagram.com/smokinya_foundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/

“Лесни Уроци” – Документална прожекция №2
Tags: