Екипна работа – Доброволчески проект в Гърция

smokinya_esc-evs-team-work-volunteering-project-in-greece_001.jpg


Искате ли да научите повече за ползите от нашите курсове? Натиснете тук:
http://smokinya.com/about/testimonials/


Група 1: 15/10/2020 – 14/12/2020
Група 2: 15/01/2021 – 14/03/2021
Порто Рафти, Гърция


Доброволчески екип (познат преди като “групов ЕДС”)
Група 1: 15/10/2020 – 14/12/2020
Група 2: 15/01/2021 – 14/03/2021
Порто Рафти, Гърция
Участващи страни: ЕС.
Краен срок за кандидатстване: 15 септ. 2020 г.


ВАЖНО! Първо прочетете наръчника за успешно кандидатстване.


Това е образователна мобилност. Изисква пълно внимание и участие.
Пътните разходи ще бъдат възстановени само на тези участници, които активно участват във всички фази, включително последващите дейности и разпространението на резултатите.

Защо да не прекараш 2 месеца в Гърция?
Зимата идва, корона-вируси, неприятни неща навсякъде…
Два месеца на интересни занимания в малката общност на Порто Рафти, участвайки в спортни дейности, модули неформално образование, подпомагане на жители с умствени увреждания и много други.

Важно
Задължителна среща за подготовка и ориентация: дата, час и място – ще бъдат уповестени само на одобрените кандидати.
Елате лично и научете за фондация “Смокиня”, програми Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност, подробности за проекта, разходите и, за да зададете всички свои въпроси.
Участието е задължително. Предлагаме вариант онлайн при невъзможност поради ковид-19 обстановката.

Искате ли да научите повече за ползите от нашите курсове? Натиснете тук:
http://smokinya.com/about/testimonials/


Повече информация: Ще бъде качена скоро!

Такси и разходи
Това е финансиран проект по програмата на ЕК “Европейски корпус за солидарност”.
Настаняването, храна, материали, джобни пари и менторство ще бъдат осигурени.
Пътните разходи ще ви бъдат възстановени при представяне на изисканите от организаториа документи (всички оригинални пътни документи на хартия и в дигитален вариант). Няма такси.
Настаняването ще е в младежки център Iasis.

Максимален лимит за възстановяване на пътни разходи за българи: 180 евро в двете посоки на човек.
Фондация “Смокиня” съществува благодарение на стотици часове доброволчески труд на месец, както и парични дарения.
Фондацията ще спонсорира участието ви като няма да изисква никакви такси.

За кандидастване: изпратете имейл до info@smokinya.com с Вашето актуално CV и мотивация.
Побързайте, местата са ограничени.
Краен срок за кандидатстване: 15 септ. 2020 г.

Ако имате въпроси, свържете се с нас на: info@smokinya.com.

Абонирайте се за нашите известия.

Открийте ни и тук:

https://www.youtube.com/channel/smokinyafoundation
https://vimeo.com/smokinya
https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.instagram.com/smokinya_foundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/

Този проект е съфинансиран от програма Европейски корпус за солидарност на ЕС.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

 
 

Екипна работа – Доброволчески проект в Гърция
Tags: