B.T.T.- Обучение за базови умения на тренери в Италия, работилница

smokinya_b-t-t-basic-training-for-trainers-training-course-in-italy_010.jpg


Октомври 2017, София
Работилница за прилагане на научените методи по време на обучението в Италия


Повече за този минал обучителен курс можете да прочетете тук:
https://smokinya.com/2017/07/b-t-t-basic-training-for-trainers-training-course-in-italy/


“Като follow-up направих тийм-билдинг за хората, с които работим заедно по организацията на Темаскал. За нас това беше много ценно преживяване, защото видяхме кои са силните и кои са слабите ни страни като екип в една различна ситуация.

Започнахме с една кратка тийм-билдинг игра, името и е “Избери си ъгъл”.
Участниците застават в кръг, хващат ръцете си и затварят очите си. По сигнал на фасилитатора, т.е. мен, отиват към един ъгъл на стаята, който всеки по отделно си е избрал. След това отново формират кръг и след сигнал отиват към ъгъла си, но този път без да имат право да развалят кръга или да пускат ръцете си.
Идеята на играта е да достигнат до решение като екип и заедно да изпълнят задачата. След края на играта седнахме и дискутирахме за нея: каква е основната идея, как се чустваха по време и след играта, какво работеше за изпълняването на задачата и какво – не.
След дискусията плавно преминахме към втората част на тийм-билдинга, а именно – даване и получаване на обратна връзка. Обясних на участниците какво е Прозорец на Джохари, какъв е смисълът му и заедно обсъждахме какво е обратна връзка, как, кога и защо да я даваме и съответно получаваме. След като разбраха какво е, имаха възможност да си дадат един на друг обратна връзка за общата работа по организацията на Темаскал.
Третата част на тийм-билдинга беше под форма на игра – “Деактивирай бомбата”. Идеята на играта е групата хора да заработят като екип, да избрат работеща стратегия, да изградят помежду си ефективна комуникация и да се учат от опита си.
Правилата на играта са прости – на листчета са написани числа от 1 до …, само от едната им страна, другата е празна. Подредени са в определена схема с числото надолу. Всеки от участниците има 10 сек., за да влезе в стаята с листчетата и да отвори 2. Всеки участник влиза 2 пъти в стаята. След като всички участници са отворили 4 листчета или след като общото им време е свършило, всички влизат и без право да говорят отварят първо листче с номер 1, номер 2, номер 3 и т.н. до края.
Тъй като екипът не успя да завърши успешно задачата, заедно се върнахме и дискутирахме какво работеше и какво не, като стратегия и общуване. След това имаха право на още един опит, който също беше неуспешен. Дискутирахме отново и обобщихме какво се случи за изминалите два часа, какви са силните и какви са слабите им страни като екип.”

“В Италия беше чудесно, вдъхновяващо и мотивиращо. Научих как да давам и получавам обратна връзка; как да представям информация по различен интерактивен начин; знания за кръгът на Колб, за груповите процеси и динамика и много други. В резултат организирах team-building за приятелите, с които работим заедно по провеждането на Темаскал на 26.10.17 г.”

Вижте и снимките надолу!


Прочетете повече за това как тези курсове помагат на младежите, които изпращаме, на страницата с обратна връзка и препоръки. Последвайте линка: https://smokinya.com/about/testimonials/

Организатори:
http://www.arcadelblues.it/
https://www.facebook.com/ArcaDelBlues/


Открийте ни на:

https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/

Проектът B.T.T. бе реализиран с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на ЕК.

smokinya_Erasmus_logo_000.jpg

 

B.T.T.- Обучение за базови умения на тренери в Италия, работилница
Tags: