Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/smokinya/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Slavic Languages: The insider’s guide

fullimagename


Честит светъл празник на просветата, българи !

По този повод Радостина, украинка, лингвист и доброволец в България, организира уебинар на тема “Славянски езици”. В момента тя работи за фондация “Смокиня” и енда от инициативите й е воденето на безплатни курсове по английски, руски и посли език. За тях може да попитате на уебинара. Освен това Радостина ще ви изненада и със знанията си по български и японски език.

От рождението си Радостина става свързана с България, като майка й я кръщава с име, което е чула тук. А след като завършва университет в Катовице Полша, записва половингодишна практика във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” по програма Еразъм+. Уебинара ще се проведе на английски език и освен славянските езици ще може да обсъждате и въпроси свързани с Еразъм+.

https://www.facebook.com/events/279654963188940/

 

Честит празник! Напред, науката е слънце!


Should you have a question, contact us: info@smokinya.com.

Sign up for our newsletter.

Find us also at:

https://www.youtube.com/channel/smokinyafoundation
https://vimeo.com/smokinya
https://www.facebook.com/smokinyafoundation/
https://www.instagram.com/smokinya_foundation/
https://www.linkedin.com/company/smokinya-foundation
https://www.facebook.com/groups/synergynetworkinbulgaria/

This program is co-funded by the Erasmus+ programme to support education, training, youth and sport in of the European Union.

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. //
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

smokinya_logos-beneficiares-erasmus-left_en.jpg

 
 

Slavic Languages: The insider’s guide
Tags: